Check in con thuyền hoa, chèo thuyền tình yêu

Trải nghiệm bối cảnh cảm xúc về
những kí ức tuổi thơ

Trải nghiệm tiệc trên đồi thông xanh tự nhiên

Trải nghiệm tiệc trong tổ chim trên cây

Trải nghiệm tiệc trên con thuyền hoa tình yêu

Trải nghiệm tiệc trong bể bơi đá cuội tự nhiên

Thưởng thức tiệc tối lung linh tại
khu vườn cỏ view hồ

Trải nghiệm cảm xúc trong căn phòng
NHÀ TRONG CÂY

Hotline: 
Email : 
Fanpage: 

Địa chỉ: DT35 - Dốc Dây Diều - Hồ Cầu Cà, thôn Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội

0988786699

ababylonhouse@gmail.com

fb.com/nghiduongbabylonhouse

Babylon House →

Fanpage Facebook →

Check in con thuyền hoa, chèo thuyền tình yêu

CHECKIN NHÀ TRONG CÂY

Trải nghiệm tiệc trong tổ chim trên cây

Trải nghiệm tiệc trên con thuyền hoa tình yêu

Trải nghiệm tiệc trong bể bơi đá cuội tự nhiên

Thưởng thức tiệc tối lung linh tại khu vườn cỏ view hồ